Kvalitet

Transformator fabrikken er kvalitetscertificeret iht ISO 9001. For at sikre  kvalitetsprocedurerne overholdes udfører vi kvalitets audit iht. ISO 9001 foreskrifter som er baseret på udfyldelse af skema Se Menu Kvalitetsaudit.

Her har vi fokus på om kvalitets procedurerne følges.  Herudover  måles transformatorernes parametre og sammenholdes med kravene. Opmålings rapporterne kan tilsendes kunden, hvis det ønskes.

Test udført på  transformatorer:

Automatic tester for SMPS    In circuit tester             PCBA testing              Environmental tester             Vibration tester                Aging tester

Certifikat 1
ISO 9001
Aprobation

Top
Tilbage